HEHUA AIRPORT

航班时刻

  • 关注:

    关注微信最新动态

今年冬春航季与去年同期相比,国内新增南宁、无锡、毕节、郑州、桂林、昆明、烟台、西安8个航点;国际韩国首尔、大邱、清州、务安、菲律宾马尼拉5个航点。计划每周执行181个航班,共计航线28条,通航城市30个,其中国内城市21个,国际地区城市9个(韩国首尔、釜山、清州、大邱、务安、越南河内、胡志明、泰国曼谷、菲律宾马尼拉)。 


2019年冬春航季航线航班表(国内)


航线

航班号

起飞时间

到达时间

周班期

张家界=深圳

CZ3991/2

0700

0855

每天

张家界=无锡

HO1845/6

0730

0915

每天

张家界=广州

CZ3381/2

0800

0940

每天

CZ3245/6

2015

2155

每天

张家界=西宁

1410

1630

张家界=长沙

JR1553/4

2055

2210

1.3.5.7

JR1621/2

1640

1750

每天

CZ605/6

1205

1300

每天

G54815/6

1810

1905

1.3.5.7

CZ3717/3164

0820

0915

每天

张家界=北京=长沙

1030

1255

每天

张家界=北京

CA1359/60

2215

0040+1

每天

张家界=毕节

G54815/6

1400

1525

1.3.5.7

张家界=成都

CA4377/8

1250

1425

4.6

1925

2105

2

张家界=桂林

CZ6891/2

1025

1135

1.3.5

张家界=郑州

CZ6891/2

1415

1600

1.3.5

张家界=衡阳

JR1639/40

1105

1215

每天

张家界=烟台

MU9035/6

1340

1610

2.4.6

张家界=海口

GT1005/6

2145

2355

2.4.6

张家界=济南

GT1005/6

1505

1710

2.4.6

张家界=大连=南京

HO1657/8

1550

1730

每天

1830

2010

张家界=揭阳

CZ8627/8

1535

1725

1.3.4.7

1845

2035


张家界=昆明

HO1017/8

1330

1515

每天

张家界=上海(浦东)

HO1017/8

1840

2035

每天

FM9341/2

2340

0135+1

每天

FM9343/4

2020

2210

3.6

2245

0040+1

7

张家界=南宁

3U8485/6

2240

0020+1

2.5

2330

0110+1

3.4.6.7

张家界=西安

MU9045/6

2240

0005=1

每天

 

2019年冬春航季航线航班表(国际地区)


张家界=釜山

BX371/2

1255

1635

2.3.6.7

FM871/2

1135

1515

3.6

张家界=大邱

TW681/2

1345

1720

3.7

3U8589/90

1530

1855

4.7

张家界=首尔

RS811/2

1550

2025

3.5.7

KE163/4

2330

0340+1

1.3.6

张家界=清州

3U8521/2

1530

1905

3.6

张家界=务安

3U8331/2

1430

1750

2.5

张家界=曼谷

CZ605/6

2205

0030+1

每天

张家界=河内

VJ7866/7

2215

0105+1

1.5

张家界=胡志明

VJ2552/3

2130

0200+1

4.7

张家界=马尼拉

RW310/1

2200

0130+1

1.4